Úryvok z filmu Múdrosť traumy (Wisdom of trauma)

Mate a Tim sediaci za stolom.

Trauma je všadeprítomná. Vzniká vystavením sa jednej alebo viacerým stresujúcim zážitkom, ktoré sú život ohrozujúce alebo významnou mierou narúšajúce fyzickú a psychickú pohodu človeka. Spoločnosťou sa čoraz viac začína šíriť povedomie o traume a nemalou mierou k tomu prispieva aj film z roku 2021, Múdrosť traumy (angl.Wisdom of trauma). Dovolila som si dať do textovej podoby časť filmu, kde sa lekár Gabriel Maté rozpráva s priateľom Timom Ferrissom.

G. Maté: “Hovorím ľuďom, nech mi povedia nejakú historku, keď boli na niekoho naštvaní, čokoľvek, o čo sa môžu podeliť. Nemusí to byť nič citlivého, či už o manželke, partnerke, vodičovi autobusu, je mi to jedno.”
Tim: “Jasné. Nefungovalo mi niečo v dome a tak som najal remeselníka, aby to opravil, než sa vrátim. Vratil som sa a hotové nebolo nič.”
G. Maté: “A vaša emočná reakcia bola?”
Tim: “Hnev.”
G. Maté: “A ešte niečo iné okrem hnevu?”
Tim: “Bol som sklamaný.”
G. Maté: “Sklamanie je smútok.”
Tim: “Súhlasím.”
G. Maté: “Dobre. A teraz sa vás opýtam hlúpu otázku. Z čoho ste bol smutný a nahnevaný?”
Tim: “Naštvaný z toho, že sa mi niekto niečim zaviazal a tie záväzky nesplnil.”
G. Maté: “Čo to znamená, že nesplnil svoje záväzky?”
Tim: “Znamenalo to, že som mu bol ukradnutý. A nerešpektoval ma.”
G. Maté: “Boli ste mu ukradnutý a nerešpektoval vás. Aký človek je ľuďom fuk a nemá rešpekt?”
Tim: “Neviem. Niekto, kto si nezaslúži záujem alebo rešpekt. ”
G. Maté: “Presne tak. Môžu byť ďalšie dôvody, prečo si ten človek neurobil svoju prácu, ktoré nemajú nič spoločné s tým, že by mu bol Tim ukradnutý alebo by si ho navážil? Aké ďalšie dôvody by to mohli byť? ”
Tim: “Lietadlo mohlo mať meškanie a zasekol sa na Portoriku pri hurikáne.”
G. Maté: “Môže mať ADHD.”
Tim: “Áno.”
G. Maté: “Nevie doťahovať prácu do konca a mnoho ďalších možností..”
Tim: “Áno.”
G. Maté: “Zo všetkých možností, ktoré ste práve načrtli, vrátane toho, že ste mu ukradnutý a neváži si vás, ktorá je najhoršia?”
Tim: “Tá, ku ktorej som sa automaticky priklonil.”
G. Maté: “Dobre. Všimnime si niečo: za prvé, vy, resp. my, pretože my všetci sme takí, nereagujeme na to, čo sa stalo. Reagujeme na naše vnímanie toho, čo sa stalo.”
Tim: “Áno.”
G. Maté: “Dobre. Tak to hovoril Buddha: Svojou mysľou vytvárame svet. Za druhé, zo všetkých možných interpretácií zvolíme tú najhoršiu. Za tretie, to, čo som povedal, nie je pravda. Nevybrali ste si to. Nie je to tak, že by ste si prešli všetky možnosti a vybral si: Nezaujímam ho a nerešpektuje ma. To ste neurobili. Váš mozoj tam skočil automaticky, že? Otázka je prečo? Je to po prvýkrát, čo ste sa cítili naštvaný, že ste niekomu ukradnutý a nerešpektuje vás? ”
Tim: “Nie je to prvýkrát..”
G. Maté: “Veľmi dobre. U väčšiny ľudí to ide veľmi ďaleko dozadu. ”
Tim: “Áno, ide to späť.”
G. Maté: “Do detstva.”
Tim: “Hm-m.”
G. Maté: “Dobre. A to je trauma. Nereagujeme na prítomný moment. Reagujeme na minulosť. Tak kto je ten, kto sa o vás nestará a kto je ten, kto si nemyslí, že si zaslúžite úctu?”
Tim: “Ja.”
G. Maté: “Vy. A v tom je to ponaučenie. Krása liečenia spočíva v tom, že keď veci prerámujete a vidíte zdroj v sebe, náhle je to oslobodzujúce. Pretože hádajte čo? Pokiaľ sa cítite tak, pretože tento človek to urobil, alebo neurobil, stane sa z vás obeť.”
Tim: “To áno.”
G. Maté: “Ale pokiaľ vidíte, že zdrojom ste vy, tak máte silu.”