Patrím medzi vysoko citlivých ľudí a dlhodobým systematickým budovaním resiliencie voči vonkajšiemu svetu mám možnosť aspoň sčasti poznať ľudskú psychiku a rovnako tak jej prepojenie s telesným systémom človeka.

Aktívnou formou pracujem pre ľudí, ktorí sa chcú pozrieť hlbšie do svojho vnútra a spoznať procesy, ktoré ich ovplyvňujú v každodennom živote. Zámer zviditeľniť vrstvy podvedomia ma spolu s klientom vedie k práci s nepríjemnými až traumatickými zážitkami. Na túto prácu využívam rôzne techniky, napr. Konštelácie, Focusing, Voice dialóg, EMDR, Limbický prepis a ďalšie.

Receptívnou formou, ktorú predstavuje Kraniosakrálna terapia, oslovujem ľudí hľadajúcich hĺbkovú relaxáciu a spustenie samoozdravných procesov v tele. Ak je to vhodné, tieto 2 formy spájam, čiže napríklad počas kraniosakrálneho ošetrenia pracujem so zvedomenými psychickými obsahmi. Tým sa vysledný efekt terapií násobí.


Absolvované kurzy a semináre:

Kraniosakrálna terapia – biomechanický a funkčný prístup (Inka Lipková)

Kraniosakrálna terapia – biomechanický a funkčný prístup, 2-stupňový intenzívny výcvik (Ing. Mária Turiničová)

Access Bars (Markéta Podaná)

Bioenergetika (Ing. Mária Turiničová)

Úvod do bodypsychoterapie (MUDr. Tomáš Morcinek)

Konštelácie s figúrkami, 3-stupňový výcvik (Power coaching s.r.o.)

Koučing, certifikát ACPC (Power coaching s.r.o.)

EFT – Emotional Freedom Technique (Mgr. Michaela Sosenková)


Akademické vzdelanie a pracovné skúsenosti:

Pedagogická fakulta, Trnavská Univerzita, Trnava, dosiahnuté vzdelanie 2. stupňa

Prirodovedecká fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, dosiahnuté vzdelanie 1. stupňa ukončené s vyznamenaním a cenou dekana

Niekoľkoročné skúsenosti v oblasti IT v zahraničnej spoločnosti (administrácia Windows serverov, automatizácia procesov a programovanie).


Mám rada humor a kvalitné psychologické rozhovory.

Je mi sympatický antropozofický pohľad na svet a taktiež učenie S.N. Lazareva.

Som vydatá, mám 2 deti a s rodinou žijem v Rači na úpätí Malých Karpát.