Kraniosakrálna terapia a porucha senzorickej integrácie

V tomto článku sa dočítate, ako môže kraniosakrálna terapia pomôcť deťom a rodinám vyrovnať sa s niektorými fyzickými a emocionálnymi problémami, ktoré vznikajú pri poruche senzorickej integrácie.
Porucha senzorickej integrácie môže byť súčasťou niektorých porúch učenia, ADHD, porúch autistického spektra, môže sa však vyskytovať aj u detí, ktoré nemajú žiadnu oficiálnu diagnózu. Veľa informácií na túto tému sa dozviete na stránke občianskeho združenia 3lobit.
Poďme sa teraz stručne oboznámiť so základnými pojmami a súvislosťami.

Čo je to senzorická integrácia?

Senzorická integrácia je niečo, čo naše telá robia automaticky. Zmyslové orgány prijímajú vstupy z vonkajšieho prostredia prostredníctvom zraku, sluchu, čuchu, chuti, dotyku, pohybu a propriocepcie (cit pre polohu tela). Ak centrálny nervový systém presne spracuje to, čo sa deje v tele a prostredí, človek primerane reaguje. Avšak u mnohých detí a dospelých to tak nie je.

Čo je porucha senzorickej integrácie?

Keď nervový systém nesprávne alebo nedostatočne spracováva a organizuje senzorické vstupy, dochádza k poruche senzorickej integrácie. Postihnuté dieťa môže byť buď nadmerne, alebo nedostatočne reaktívne na dotyk, zvuk, pohyb, vôňu, chute a zrakové vnemy. Môže vykazovať problémy s rečou, pozornosťou, učením, motorikou, slabým svalovým tonusom. Taktiež sa môžu ukázať slabé socializačné zručnosti a problémy so správaním. Niektoré príznaky môžu byť intenzívne a často sa opakujúce.

Čo je príčinou poruchy senzorickej integrácie?

Porucha senzorickej integrácie má mnoho príčin, vrátane cisárskych rezov, vákuovej extrakcie pri narodení, predčasne narodených detí, vystavenia toxínom a patogénom počas tehotenstva, ako aj dedičných faktorov. Veľký počet detí s problémami so senzorickým spracovaním malo traumatické pôrody so zníženým prísunom kyslíka do mozgu.
Všade tam, kde bol centrálny nervový systém a jeho obaly negatívne ovplyvnený tlakom a napätím, je možné pomôcť kraniosakrálnou terapiou.

Kraniosakrálny systém

Pod kosťami lebky a chrbtice sa nachádza trojvrstvový membránový systém nazývaný pleny (meningy). Tieto membrány držia a chránia jadro nášho nervového systému: mozog, miechu a mozgovomiechový mok. Tvrdá plena – dura mater (najvrchnejšia vrstva) tvorí tekutinovú bariéru a vytvára tak polouzavretý hydraulický systém.
Keď tlak tekutiny v systéme stúpa a klesá, vytvára kraniosakrálny rytmus, jemnú expanziu a kontrakciu, ktoré môže vyškolený terapeut cítiť kdekoľvek na tele. Do kraniosakrálneho systému patrí okrem mozgu a miechy aj hypofýza a epifýza, ktoré regulujú endokrinný systém (produkcia hormónov).

Napätie v meningoch

Pri fyzickej a psychickej traume, strese, prenatálnych problémoch, ťažkom pôrode alebo vďaka toxínom v tele môže vzniknúť napätie v mozgových plenách. Membrány nemôžu voľne kĺzať jedna po druhej, ich schopnosť pohybu môže byť obmedzená. Niekedy sa symptóm ukáže hneď, inokedy trvá roky, kým štrukturálny problém spôsobí príznaky.

Ako prebieha kraniosakrálne ošetrenie pri poruche senzorickej integrácie?

Pri prvej návšteve prejdem palpačnou technikou celé telo od piet až po hlavu a zhodnotím stav kraniosakrálneho systému. Počas diagnostiky zároveň ošetrujem jednotlivé časti tela. Deti s poruchou senzorickej integrácie majú častokrát veľké napätie v membránach obaľujúcich mozog. Z dôvodu odlišného fungovania takéhoto dieťaťa v spoločnosti a s tým spojeným stresom, nachádzam množstvo napätia aj vo fasciách a orgánoch tela.
Dieťa počas kraniosakrálnej terapie cíti na svojom tele ľahký dotyk mojej ruky. Terapia trvá 20-40 minút v závislosti od výdrže dieťaťa a smie sa vykonávať v ľahu, sede, pri malých deťoch na rukách matky.

Pozitívne zmeny po kraniosakrálnom ošetrení

Ak bola porucha senzorickej integrácie spôsobená nerovnováhou v kraniosakrálnom systéme, reakcia je výborná, dokonca môže byť dramatická.
Viditeľné pozitívne zmeny sa môžu vyskytnúť na úrovni aktivity detí, reakciách, pozornosti, učenia, spánkových vzorcoch, správaní, komunikácii a motorike. Sebadeštruktívne správanie sa môže znížiť alebo vymiznúť.
Na záver treba dodať, že kraniosakrálna terapia funguje výborne samostatne rovnako ako aj v kombinácii s inými typmi terapií.
Kraniosakrálna terapia je tiež skvelý spôsob, ako sa rodičia môžu „dobiť“ a zrelaxovať. Tí, ktorí neustále dávajú, potrebujú tiež starostlivosť a deti sa cítia dobre, keď zdieľajú svoje skúsenosti s ostatnými členmi rodiny.