Poďme spoločne preskúmať prepojenie fyzických procesov so psychickou zložkou a ako s tým súvisí kraniosakrálne ošetrenie?

Všetky deje prebiehajúce vo fyzickom tele sú úzko prepojené so psychikou (určite ste sa stretli s pojmom psychosomatika). Vo fyzickej rovine sa iba odráža to, čo sa deje v jemnejších neviditeľných vrstvách už dávno predtým.

S.N. Lazarev, významný ruský bádateľ a liečiteľ hovorí, že fyzické telo predstavuje iba 3-4% toho, čo človek naozaj je. Ostatné je neviditeľné a z veľkej časti podvedomé – je v tom zahrnutá naša osobnosť, náš postoj k životu a ľuďom, rôzne presvedčenia, prežité traumy, .. proste všetko, čím sme ako ľudia.

Mne osobne dáva zmysel pracovať s týmito jemnými vrstvami podvedomia, pokiaľ chcem byť zdravá. Vlastne, ako je spomínané vyššie, dosiahnuť fyzické zdravie bez práce v psychickej rovine ani nie je možné.

A tak sa dostávam k otázke, ako môžem prepojiť kraniosakrálnu terapiu s každodenným životom?

Kraniosakrálna terapia je o odstránení blokov v štruktúrach tela, aby mohol mozgovomiechový mok voľne prúdiť. Je o znovunastolení rovnováhy a podpore ozdravných, oživujúcich procesov v tele.

Čo takto to preklopiť do psychickej úrovne?

Možno by sme si mohli položiť otázku, kde sú v našom živote bloky, kde to škrie a bráni v slobodnom prežívaní, komunikácii, prejave? Kde sa cítime ako medzi dvoma mlynskými kameňmi? Čo nám príde ako neriešiteľné a neostáva nám nič iné, len to znášať a dúfať, že to raz skončí? Kde sa cítíme od seba úplne odpojení?