Klasické doučovanie

  • pravidelné individuálne doučovanie šité na mieru požiadavkám študenta

  • venujeme sa aktuálnemu učivu zo školy (teória a príklady), zameškanému učivu, domácim úlohám, príprave na písomky a štvrťročné / polročné písomné práce, matematickú olympiádu

  • postupujeme od jednoduchých úloh k zložitejším

  • ukazujeme si súvislosti a viaceré možnosti riešenia

  • hodina je prispôsobená úrovni žiaka a jeho potrebám

Cena: 16 € / 60 min.

Príprava na prijímačky

  • individuálne doučovanie zohľadňujúce úroveň žiaka, vybranú školu a časové možnosti

  • opakovanie učiva predchádzajúcich ročníkov podľa tematických celkov

  • zameranie sa na problematickú látku

  • vypracovávanie testov z overených publikácií a konkrétnych škôl

  • simulácia testovania a nácvik vypĺňania odpoveďového hárku

Cena: 16 / 60 min.

Doucovanie Matematiky

Kto som?

Volám sa Barbora Bachratá a ponúkam kvalitné doučovanie MATEMATIKY pre ZŠ v príjemnej atmosfére vo vlastnom kancelárskom priestore. Mám ukončené Pedagogické vzdelanie 2.stupňa na Trnavskej univerzite (štátna skúška z Informatiky, pedagogiky a detskej psychológie) a vzdelanie 1.stupňa na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave (štátna skúška z Matematiky a Informatiky) ukončené s vyznamenaním a cenou dekana.

Mám niekoľkoročné skúsenosti s doučovaním Matematiky, ktoré vždy šijem na mieru konkrétnemu dieťaťu. Pri práci berem na zreteľ nielen kognitívne zručnosti, ale aj osobnosť žiaka a volím prístup, ktorý mu/jej umožňuje podať najlepší výkon. Mám skúsenosti s vedením detí s poruchami učenia. Mám radosť, keď vidím, že sa žiakom nielen zlepšuje prospech, ale aj mení ich vzťah k tomuto predmetu. ❤

Ako prebieha doučovanie?

Doučovanie prebieha po krátkom úvodnom stretnutí, kde sa zoznámime a porozprávame o tom, ako sa vašemu dieťaťu darí v škole a čo by potrebovalo zlepšiť. Zodpovedám vám taktiež všetky „technické“ informácie okolo doučovania. Zvyčajne hneď potom nasleduje spoločná hodina, kde sa už venujeme matematike, vaše dieťa vníma priebeh hodiny a má možnosť slobodne sa rozhodnúť, či chce na doučovanie ku mne chodiť.

Ak sa dohodneme na spolupráci, doučovanie prebieha pravidelne 1x týždenne (v prípade potreby viac). Žiak si nosí na hodinu zošit/papier, písacie a rysovacie potreby, kalkulačku a taktiež zošit/učebnicu, ktorú používa v škole.

Ďeň pred stretnutím posielam správu o konaní doučovania, ktorá obsahuje dátum a čas našeho stretnutia. Pokiaľ chcete hodinu zrušiť, je potrebné mi to oznámiť do 18:00. Hodina, na ktorú sa žiak nedostaví, je spoplatnená 50% sumy za doučovanie. Vo výnimočných prípadoch (nečakaná choroba) je možné hodinu zrušiť ráno v deň doučovania.

Platbu je možné vykonať po každej hodine, prípadne si predplatiť balík 5 hodín.

Po každej hodine posielam správu o prebranej látke a o tom, ako sa vašemu dieťaťu darilo. Ak je záujem, v správe posielam ďalšie príklady na počítanie na doma.

Kde prebieha výuka?

Adresa

Pekná cesta 15 (administratívna budova)

trakt 3, kancelária R45,

Bratislava-Rača, 83152

GPS: 48.196905, 17.137417


Kontaktné údaje

Mobil

+421 915 845 490

E-mail

barbora.bisan.bachrata@gmail.com

Fakturačné údaje

IČO: 54333636

Referencie

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár