Čo je konstelácia

Konštelácia je veľmi účinný terapeutický nástroj, vďaka ktorému môžeme prenikať do tých oblastí duše, kam vedomie inak nedosiahne. Je to zážitkový proces, ktorý zrkadlí duševný stav človeka, jeho myšlienok, pocitov, obrazov, časti jeho osobnosti a aj ľudí, s ktorými sa vnútorne stotožnil. Toto zrkadlenie sa deje pomocou vybraných objektov alebo zástupcov v podobe ľudí. V konšteláciách sme častokrát svedkami rôznych symbiotických zapletení s rodičmi, partnermi, deťmi. Cieľom je dostať sa z týchto zapletení, z detských úzkostí a závislostí späť k väčšej autonómii a ku konštruktívnej symbióze.

To, čo sa ukazuje v konšteláciách je často viacznačné a mnohovrstevné a vyžaduje od terapeuta určité teoretické a praktické skúsenosti. Terapeut, ktorý nemá vhľad do problematiky vzniku traumy (odštiepenie traumatickej časti psychiky a vznik časti prežitia), môže konštelačný proces viesť smerom, ktorý vedie k ešte väčšiemu symbiotickému zapleteniu.

Individuálne sedenie

Individuálne konštelácie sú rovnako účinné ako skupinové. Pri individuálnom formáte máte možnosť sa pozrieť na svoju životnú tému v súkromí a hľadať najlepšie riešenie. Pripravila som pre vás prípadovú štúdiu, kde máte možnosť vidieť, ako individuálne konštelácie fungujú v praxi.